Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek
Pokój: 118
e-mail: agabialy@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • historia rzemiosła introligatorskiego
 • dziedzictwo narodowe w bibliotekach
 • przechowywanie zbiorów bibliotecznych
 • metodologia opracowywania starych druków i opraw książkowych

Działalność dydaktyczna:

 • Zabytkowe kolekcje w bibliotekach
 • Ochrona zbiorów bibliotecznych
 • Historia książki
 • Sztuka książki

Sprawowane funkcje:

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, wykładowca

Wybrane publikacje:

  1. Biały A.: Rzecz o oprawie książkowej ze skarbca Biblioteki Śląskiej. Rekonesans badawczy rzemiosła introligatorskiego XV wieku w świetle badań porównawczych druków Opus restitutionem… Kaspra Straubego. W: Książnica Śląska. T. 30, pod red. J. Malicki [i.in] Katowice 2018.
  2. Biały A.: Kartoteka opisu opraw introligatorskich na drukach inkunabułowych w kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Rękopis w BŚ Zbiory Specjalne.
  3. Biały A.: Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń. W: Studia bibliologiczne. T.20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. A. Tokarska. Katowice 2015,s. 90-108.
  4. Biały A.: Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych- przegląd dotychczasowych metod. W: Studia bibliologiczne T. 18 pod. red. M. Jarczykowej. Katowice 2010, s. 160-176.
  5. Biały A.: Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z zabytkowej biblioteki na Jasnej Górze w Częstochowie. W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Pod red. D. Degen. M. Federowicz. Toruń 2009, s. 119-136.
  6. Biały A.: Rejestracja i katalogowanie opraw książkowych. Wykorzystanie nowych narzędzi i technik komputerowych. Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych. Badanie, teorie, wizje.  (dostępny w Internecie http://www.ebib.pl/2007/91/a.php?bialy).