Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

Pokój 309

e-mail: malgorzata.gwadera@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • kultura czytelnicza i informacyjna,
 • alfabetyzm funkcjonalny,
 • alfabetyzacja informacyjna (information literacy),
 • metodyka pracy z czytelnikiem lub/i użytkownikiem informacji,
 • współczesny rynek książki dziecięco-młodzieżowej,
 • literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży,
 • zagadnienia etyczne oraz cenzura literatury dla dzieci i młodzieży

Działalność dydaktyczna:

 • Czytelnictwo
 • Elementy biblioterapii
 • Komunikacja interpersonalna
 • Information literacy

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

Wybrane publikacje:

 1. Gwadera M.: Literatura popularnonaukowa w okresie PRL-u W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. – Katowice, 2014. – s. 135-157.
 2. Gwadera M., Pytlos B.: Przemiany powieści historycznej dla młodzieży w latach 1945-1980. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. – Katowice, 2014. – s. 98-115.
 3. Gwadera M.: Czytelnictwo i jego badania. W: Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 542-553.
 4. Gwadera M., Tałuć K.: Edukacja medialna i informacyjna W: Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 565-583.
 5. Gwadera M.: O zagrożeniach płynących z czytelnictwa dzieci i młodzieży w XXI wieku. W: Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, przy współpracy S. Gajownik. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 9-21.
 6. Gwadera M.: Nauka w społeczeństwie wiedzy – obieg książki naukowej w Polsce. W: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. Pod red. Zdzisława Gębołysia. T. 1: Konteksty i uwarunkowania. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2010, s. 48-83.
 7. Gwadera M.: „Śmierć dla początkujących”. Kres życia w literaturze popularnonaukowej dla młodego odbiorcy. W: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. T. 13. Pod red. J. Kolbuszewskiego. Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2009, s. 265-270.
 8. Gwadera M.: „Z mroku ku jasności”. Cierpienie i śmierć we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 113-135.
 9. Gwadera M.: Z dziejów cenzury państwowej książek dla dzieci i młodzieży w bibliotekach szkolnych Śląska Cieszyńskiego. Głos Ludwika Brożka. „Śląskie Miscellanea”. T. 20. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 2007, s. 18-28.
 10. Gwadera M.: Kwestie etyczne w nauce i praktyce informacyjnej – uczony, bibliotekarz, infobroker. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Pod red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 85-90.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.