Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

pokój 314

e-mail: jolanta.szulc@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • organizacja i reprezentacja wiedzy, 
 • systemy informacyjne, 
 • normalizacja w informacji i dokumentacji,
 • e-learning

Działalność dydaktyczna:

 • Formalne opracowanie dokumentów. Formaty danych (kurs e-learningowy: http://el.us.edu.pl/wf/course/view.php?id=97)
 • E-learning (kurs e-learningowy: http://el.us.edu.pl/wf/course/view.php?id=175)
 • Informacja patentowa i normalizacyjna (kurs e-learningowy: http://el.us.edu.pl/wf/course/view.php?id=258)
 • Metadane (kurs e-learningowy: http://el.us.edu.pl/wf/course/view.php?id=235)
 • Projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej (kurs e-learningowy: http://el.us.edu.pl/wf/course/view.php?id=210)

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • członek International Society for Knowledge Organization (ISKO);
 • członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego;
 • honorowy członek Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Sprawowane funkcje:

 • przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej;
 • koordynator ds. e-learningu w IBiIN (od 2009).

Wybrane publikacje:

 1. Szulc J.: Dictionary of Subject Headings as a Linguistic Tool for the Subject Cataloguing and Indexing Documents on Security and Defense Sciences.  W: Distance Learning, Simulation and Communication 2015 : CD Proceedings. Ed. by Miroslav Hrubý. Brno, 2015 [electronic document].
 2. Szulc J.: Formal ontologies and their role in the integration of library resources. “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries” 2015 vol. 4 s. 505-515.
 3. Szulc J.: Metody wyszukiwania wiedzy w systemach  informacji dokumentacyjnej. Analiza semantyki zapytań. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012, nr 2, s. 16-34.
 4. Szulc J.: Methods of Knowledge Representation in Information Systems. Practical aspects of semantic organization of vocabulary. W: Multimedia and Internet Systems: New solutions. Eds. Aleksander Zgrzywa, Elżbieta Kukla. Wrocław, 2012, s. 141-152.
 5. Szulc J.: Opis bibliograficzny dokumentów wg ISBD. Struktura rekordu bibliograficznego w formacie MARC 21. W: Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa, 2013, s. 223-270.
 6. Szulc J.: Opis bibliograficzny obiektów cyfrowych. Metadane. Struktura rekordu w formacie Dublin Core. W: Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa, 2013, s. 271-281.
 7. Szulc J.: Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań. „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” Vol. 52, no. 1 (103) (2014), s. 94-118.
 8. Szulc J.: Terminology standards for use in the terminology work : selected examples. “Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2013, nr 4, s. 52-68.
 9. Szulc J. : Theoretical and Methodological Aspects of MOOCs. An Analysis of Selected Examples. W: E-learning and intercultural competences development in different countries : monograph. Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice ; Cieszyn, 2014, s. 197-214.
 10. Szulc J., Besler G.: Gottlob Frege’s Theory of Definition as Useful Tool for Knowledge Organization. Definition of ‘Context’ – Case Study.  W: Knowledge Organization in the 21st century : between historical patterns and future prospects : proceedings of the Thirteen International ISKO Conference 19-22 May 2014 Kraków, Poland.  Ed. by Wiesław Babik. Würzburg, 2014, s. 312-319.
 11. Szulc J., Besler G.: Time as a constitutive element of information expressed in signs. “Kybernetes” Vol. 43, iss. 6 (2014), s. 911-923.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.