Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek

pokój  313

e-mail: danuta.sieradzka@us.edu.pl

 Zainteresowania badawcze:

 • historia XIX i XX wieku (w tym szczególnie zagadnienia śląskoznawcze);
 • historia książki i bibliotek;
 • zagadnienia prasoznawcze;
 • Polonia na swiecie (książka, biblioteka, prasa).

Działalność dydaktyczna:

 • historia Polski;
 • historia książki i bibliotek;
 • seminaria licencjackie i magisterskie.

 Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • A.P.A.J.T.E. (Francja) – Polskie Stowarzyszenie  Autorów, Dziennikarzy, Tłumaczy w Europie

 Sprawowane funkcje:

Wybrane publikacje:

 1. Drukarstwo województwa śląskiego w latach 1920 – 1939, Wydanie II zmienione i poprawione; Wydawnictwo Gnome, Katowice 2016, ss. 228.
 2. Drukarze i wydawcy Królewskiej Huty (Chorzowa) w latach 1868 – 1939. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2012, ss.7
 3. Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe, pod red. M. Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej, ks. Z. Małeckiego, Katowice 2009; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (książka redakcyjna), ss. 344.
 4. Informacja europejska na Górnym Śląsku. Wybrane problemy, pod red. W. Babika i D. Sieradzkiej, Katowice 2006, s.117 ; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (książka redakcyjna).
 5. Chorzowski działacz narodowy, wydawca czasopism i podręczników krawieckich Wojciech Samarzewski (1876-1966), Chorzów 2003, s.91 (wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa).
 6. Królewska Huta (Chorzów) w latach 1868 – 1945. Szkice do portretu miasta, Chorzów: Wyd. Muzeum w Chorzowie 2001, 227 s.
 7. Miasta województwa śląskiego i ich reprezentacje samorządowe 1922-1939, Wydawca: „Sponsor, Kraków 1996, 223 s.
 8. Z dziejów samorządu komunalnego miasta Chorzowa do 1939, (Wyd. 2 rozszerzone), Chorzów: Wyd. Muzeum w Chorzowie 1995, 85 s.
 9. Prezydent Katowic w latach 1928-1939 Adam Kocur, Katowice: Wyd. Muzeum Historii Katowic, 1992, 36 s.
 10. Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Studia Bibliologiczne”, tom 18, Katowice 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 150 – 160.
 11. Współczesne biblioteki polonijne w USA [w:] Biblioteki polskie za granicą. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. M. Kalczyńskiej i D. Sieradzkiej, Katowice 2007, s. 39-53 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).
 12. Polskie gazety i czasopisma na dawnych Kresach Wschodnich (1989 –2001),[w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI – XX wiek), Katowice 2004; s. 269 – 283; pod red. J. Gwioździk i E. Różyckiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.