Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

pokój 313

e-mail: anna.tokarska@us.edu.pl; annt4@wp.pl

Zainteresowania badawcze:

 • bibliotekarstwo współczesne i historyczne,
 • książka w komunikacji międzyzaborowej (książka krakowska i wileńska na Śląsku),
 • kierunki badawcze w bibliotekoznawstwie.

Działalność dydaktyczna:

 • seminaria doktorskie, dyplomowe i magisterskie;
 • organizacja i działalność bibliotek naukowych;
 • Podstawy wiedzy o bibliotece,
 • Kierunki badawcze w bibliotekoznawstwie;
 • Bibliotekarstwo praktyczne,
 • Języki klasyfikacyjne i katalogowanie przedmiotowe.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Sprawowane funkcje:

 • kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa,
 • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej SBP Nauka, Dydaktyka, Praktyka;
 • członek Zespołu Recenzentów „Przeglądu Bibliotecznego”;
 • członek Zespołu ds. Nagrody im. Adama Łysakowskiego;
 • członek Rady Programowej Biblioteki Śląskiej.

Wybrane publikacje:

 1. Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. Warszawa: SBP 2013. Nauka, Dydaktyka, Praktyka nr 144.  
 2. Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Studia bibliologiczne. T. 20. Red. A. Tokarska. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2015. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3333. 
 3. Książki ludzie idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2003. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2163.
 4. Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 1997. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1634.
 5. Powojenny dorobek polskiej nauki w zakresie historii i teorii bibliotekoznawstwa. „Roczniki Biblioteczne” 2016.
 6. Nauka o informacji a nauki humanistyczne w kontekście akademickiego kształcenia pracowników informacji. W: Informacja naukowa. Red. W. Babik. Warszawa: SBP 2016.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.