Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Dyrektor Instytutu

dr hab. Jacek Tomaszczyk

Wicedyrektorzy

Z-ca dyrektora ds. naukowych: dr Izabela Swoboda
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Karol Makles

Koordynator ds. jakości kształcenia

dr Anna Matysek

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Karol Makles

Kierownik Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta

Sekretariat Dyrekcji

mgr Agnieszka Filipowska

Samodzielne stanowisko naukowo-techniczne

mgr Tadeusz Maciąg