Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

Pokój 118

e-mail:  leonardogierman@interia.pl

Zainteresowania badawcze:

 • konserwacja książki zabytkowej.

Działalność dydaktyczna:

 • ochrona zbiorów bibliotecznych,
 • historia książki.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Członek aktywny Nowojorskiej Akademii Nauk (od listopada 1997 r.) i Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Wybrane publikacje:

 1. Drukarze i nakładcy weneckich inkunabułów w kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie. W: Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowanych profesorowi Januszowi Tondelowi na 70 lecie urodzin. Pod red. I. Imańskiej i A. Wagnera. Toruń 2016, s. 101-125
 2. Renowacja i konserwacja Biblioteki Ojców Paulinów na Skałce W Krakowie. Nowa funkcja i zakres oddziaływania. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” Rok 21 (2015) nr 1 (40), s. 103-110.
 3. Ogierman L. i in.: Bioaerosol assessment In naturally ventilated historical library building with restricted personnel access. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2011, Vol. 18, No. 2, s. 323–329.
 4. Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego z klasztoru Ojców Paulinów klasztoru Na Skałce. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce: historia i współczesność. Pod red. H. Olszara, B. Warząchowskiej. Katowice 2009, s. 32–52.
 5. Wybrane elementy analizy instrumentalnej w badaniach zabytkowej książki. „Bibliotheca Nostra” 2009, nr 2, s. 65–73.
 6. Paulińskie biblioteki barokowe. „Jasna Góra” 2006, nr 2, s. 20–22.
 7. Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego krakowskich paulinów na Skałce.  Katowice 2005, 109 s.
 8. Nowak J.T., … : Zespół muzealny i biblioteczny Klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. Kraków 2005, 63 s.
 9. Sobucki W., …, Drewniewska-Idziak B., Domanik T.: Ocena stanu zachowania księgozbioru z XIX i XX wieku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. „Notes Konserwatorski” 2005, t. 9, s. 135–148.
 10. Zawisza J., … : Sensibility of fungus tested material to the activity of isomeric difenoconazole structures. „Progres in Plant Protection” 2005, Vol. 45, Iss. 2, s. 178.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.