Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 312

Zainteresowania badawcze:

 • historia książki i prasy na Śląsku, głównie w XIX wieku;
 • bibliografia druków zwartych wydanych na terenie Śląska w granicach Prus w XIX wieku;
 • handel książką w XIX wieku;
 • zagadnienia życia literackiego w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939 roku;
 • podstawy teoretyczne i współczesny stan prac bibliograficznych w Polsce.

Działalność dydaktyczna:

 • Metodyka bibliografii i opracowania bibliograficzne.
 • Historia bibliografii.
 • Metodologia badań w naukach humanistycznych i społecznych.

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne - Koło przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach

Sprawowane funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (2005-2012)
 • Prodziekan ds. studiów wieczorowych i zaocznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (od 1 stycznia 2001 roku, druga kadencja do 31 września 2005 r.)
 • Przewodnicząca Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego (od października 2002 do 31 września 2005 r.)
 • Członek Rady Programowej Biblioteki Śląskiej.

Wybrane publikacje:

 1. Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918. Katowice 1991.
 2. Zagłębie Dąbrowskie do 1945 roku. Dydaktyczne materiały dokumentacyjne i bibliograficzne. Katowice 1992.
 3. Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795-1863. Katowice 1995.
 4. Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku. Drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji. Katowice 2001.
 5. Metodologiczne aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych. Pod red. Jana Malickiego i Elżbiety Gondek. Katowice 1989.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.