Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zaproszenie

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że dla współczesnego człowieka przestrzeń wirtualna jest równie istotna, realna, jak świat zbudowany z atomów, charakteryzujący się właściwościami fizycznymi. Dzięki sieci, praktycznie dostępnej dla wszystkich, jej użytkownicy mają dostęp do ogromnych zasobów informacji i mogą zaspokajać różne potrzeby: od edukacyjnych po potrzebę rozrywki. Efektywność pracy, poziom zadowolenia korzystających z zasobów internetowych, powstawanie wspólnot i grup wirtualnych w dużym stopniu zależy od organizacji treści w środowisku cyfrowym, od doboru form, gatunków wypowiedzi, wykorzystania odpowiedniego oprogramowania implikującego ostatecznie sposoby komunikacji.

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w ramach konferencji Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym zapraszają bibliologów, bibliotekoznawców, informatologów, ale również specjalistów reprezentujących inne dyscypliny naukowe, do dyskusji nad różnymi aspektami organizowania, udostępniania, publikowania i odbioru tekstu w przestrzeni cyfrowej, przy czym pojęcie tekst nie ograniczamy tylko do komunikatu słownego. Interesuje nas także wizualizacja verbum, relacje między elementami obrazowymi a tekstowymi oraz percepcja wypowiedzi w środowisku wirtualnym. 

Zagadnienia szczegółowe:

 • architektura przestrzeni cyfrowej,
 • projektowanie i tworzenie kolekcji cyfrowych (katalogów, repozytoriów, baz danych),
 • organizacja zawartości serwisów internetowych,
 • wizualizacja informacji,
 • zarządzanie informacją o zasobach cyfrowych,
 • społeczne aspekty cyberprzestrzeni,
 • społeczność wirtualna jako twórca i odbiorca treści cyfrowych,
 • tworzenie i rozpowszechnianie treści w mediach społecznościowych,
 • metodologia recepcji komunikatów sieciowych,
 • gatunki wypowiedzi sieciowych,
 • potrzeby, kategoryzacja i edukacja użytkowników przestrzeni wirtualnej,
 • aspekty prawne i etyczne organizowania i udostępniania zasobów cyfrowych.

Organizator

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Współorganizator

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

Komitet organizacyjny:

 • dr Renata Frączek - przewodnicząca
 • dr Anna Matysek
 • mgr Jadwiga Witek, CINIBA

Dodatkowe informacje:

Kontakt

orwsc.ibin@gmail.com