Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Terminy

Do 15 stycznia 2017 r. – zgłoszenie referatu wraz z abstraktem
Do 31 stycznia 2017 r. – powiadomienie o przyjęciu referatu
Do 28 lutego 2017 r. – zgłoszenie udziału bez referatu
Do 31 marca 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

23 maja 2017 r. - konferencja

Opłata konferencyjna

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 280 zł.

Dane do wpłaty:

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

z dopiskiem: ORT2017

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres orwsc.ibin@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)