Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Imię i Nazwisko

Opiekun / Promotor

mgr Elżbieta Sroka

dr hab. Jolanta Gwioździk

mgr Katarzyna Kulesa

dr hab. Jacek Tomaszczyk

mgr Sergiusz Czarzasty

dr hab. Anna Tokarska

mgr Małgorzata Piecuch

dr hab. Anna Sitkowa

mgr Iwona Rak-Poks

dr hab. Anna Sitkowa

mgr Sylwia Żłobińska

prof. UŚ dr hab. T. Wilkoń

mgr Katarzyna Janczulewicz

prof. dr hab. Elżbieta Gondek

mgr Agnieszka Modrok

prof. dr hab. Irena Socha

mgr Magdalena Gomułka

dr hab. Anna Sitkowa

mgr Agnieszka Tomasik

prof. UŚ dr hab. T. Wilkoń

mgr Natalia Wilczek

dr hab. Katarzyna Tałuć

mgr Edyta Kosik

prof. UŚ dr hab. T. Wilkoń

mgr Ewelina Palian-Kobiela

dr hab. Anna Tokarska

mgr Anna Zioberczyk

prof. UŚ dr hab. T. Wilkoń