Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się 20 marca 2018r. (wtorek) w godz. 9.30 - 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9. Temat Forum "Biblioteka w działaniu - działanie w Bibliotece". 

Forum to konferencja skierowana do nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy umożliwiająca wymianę doświadczeń zawodowych. 
Forum odbędzie się pod patronatem Burmistrza Miasta Lublińca.

Udział w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Forum, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji za pomocą karty zgłoszenia najpóźniej 15 marca dostępnej na stronie Forum: 
vforumbibliotekarzy.blogspot.com.