Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym
23 V 2017 r.

Czytaj »

Konferencja Książka i biblioteki na przestrzeni wieków
23 V 2018 r.

Czytaj »