Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

Pokój: 308

e-mail: lucyna.sadzikowska@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • kultura czytelnicza i informacyjna
 • czytelnictwo ze szczególnym uwzględnieniem młodego odbiorcy i jego preferencji lekturowych
 • PR i media społecznościowe w kulturze, administracji i gospodarce
 • analiza i interpretacja tekstów kultury
 • tematyka śląskoznawcza, zwłaszcza w XX wieku
 • zagadnienie komunikacji społecznej i interpersonalnej, dziennikarstwo obywatelskie, internetowe
 • literatura rozumiana jako locus theologicus

Działalność dydaktyczna:

 • literatura europejska
 • piśmiennictwo polskie
 • literatura powszechna
 • dziennikarstwo w Internecie
 • specjalne grupy użytkowników
 • źródła informacji o książce dziecięco-młodzieżowej 

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Stowarzyszenie Absolwentów UŚ
 • Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego Paideia

Sprawowane funkcje:

 • opiekun roku na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UŚ (2014-2016 i 2017-2019)
 • członek Rady Fundacji Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego Paideia

Wybrane publikacje:

 1. Listy z lagrów i więzień. 1939-1945. Wybrane zagadnienia. Katowice 2019.
 2. Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka. Katowice 2017.
 3. Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. Wstęp i oprac. K. Heska-Kwaśniewicz, L. Sadzikowska. Tłum. M. Szalonek. Katowice 2016.
 4. Mapa współczesnych badań nad książką dziecięco-młodzieżową. W: Literatura dla dzieci i młodzieży. Red. K. Tałuć. T. 5. Katowice 2017.
 5. Zuzanny Orlińskiej oczarowanie książkami. W: „Nowa Biblioteka”, 2/2017, red. M. Nadolny-Tłuczykont, s. 65-81.
 6. „Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki” – pisarski rachunek sumienia na lekcjach języka polskiego w liceum. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Red. D. Krzyżyk. T. 25. Katowice 2016.
 7. „Judasz z Monte Sicuro” – lekcja o moralności czasów wojny. W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. Red. D. Krzyżyk. T. 24. Katowice 2015, s. 41-60.
 8. Siła płynąca z książki: czytać, by (prze)trwać. W: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”. Nr 1 (39) 2015, s. 137-148.
 9. Nowe propozycje lekturowe. Powieść detektywistyczna w szkole podstawowej – o wybranych książkach słów kilka… W: (Przed)szkolne spotkania z lekturą. Red. naukowa B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła. Katowice 2015, s. 451-461.
 10. Między człowiekiem a Bogiem – inspiracje religijne w prozie Gustawa Morcinka…W: Chrześcijańskie Dziedzictwo Duchowe Narodów Słowiańskich. Seria III. Literatura. Język. Kultura. Historia. T. I. Chrześcijaństwo w literaturze i języku, red. Z. Abramowicz i K. Korotkich, Białystok 2015, s.161-181.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.