Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

Pokój 314

e-mail: anna.kaminska@us.edu.pl

 Zainteresowania badawcze:

 • bibliograficzne bazy danych
 • bibliometria
 • graficzne języki komunikacji
 • komunikacja naukowa
 • naukometria
 • wizualizacja informacji w nauce

Działalność dydaktyczna:

 • Systemy organizacji wiedzy
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze
 • Bezpieczeństwo e-informacji
 • Kolekcje cyfrowe dla nauki i edukacji
 • Organizacja i metody działalności informacyjnej

Sprawowane funkcje:

 • Kwartalnik „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” - redaktor

Wybrane publikacje:

 1. Kamińska A. M.: Bibliografia zawartości zeszytów naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny górnictwa z lat 1945–1989 z indeksem autorów oraz indeksem słów kluczowych. Kraków 2017, ISBN 978-83-7464-986-5.
 2. Kamińska A. M.: ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017 nr 1(109), s. 66–82.
 3. Kamińska A. M.: O rozwoju graficznych języków komunikacji. Przykład wykorzystania UML w obszarze dziedzin humanistycznych.  „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017 nr 2(110).
 4. Kamińska A. M.: Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych. „Przegląd Biblioteczny” 2017  z. 4.
 5. Kamińska A. M.: PLOS ONE – a case study of citation analysis of research papers based on the data in an open citation index (The OpenCitations Corpus) [online]. Zenodo. Dostępny w World Wide Web: DOI 10.5281/zenodo.1066316.
 6. Kamińska A. M.: OpenCitations - otwarty indeks cytowań publikacji naukowych [online]. „Biuletyn EBIB” 2017 nr 176.
 7. Kamińska A. M.: Dobre praktyki publikowania danych badawczych [online]. „Biuletyn EBIB” 2017 nr 177.
 8. Kamińska A. M.: Od druków źródłowych po mapy nauki. Bibliograficzna baza danych GRUBA. W: Wizualizacja informacji w humanistyce. Pod red. Małgorzaty Kowalskiej i Veslavy Osińskiej. Toruń 2017, s. 17–36, ISBN 978-83-231-3884-6.
 9. Kamińska A. M.: Na tropie przygody i przyrody na współczesnym rynku wydawniczym. W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T.5. Pod red. Katarzyny Tałuć. Katowice 2017, s. 134–153, ISBN 978-83-226-3010-5.
 10. Kamińska A. M.: Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2017 nr 2(19).
 11. Kamińska A. M.: Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych. Prezentacja z konferencji: Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym 23 V 2017r. [online]. Zenodo. Dostępna w World Wide Web: goo.gl/VaDnMk, DOI 10.5281/zenodo.1036251
 12. Kamińska A. M.: Internetowe usługi zwiększające produktywność współpracy zdalnej. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017 nr 3(26).
 13. Kamińska A. M.: Internetowe narzędzia komunikacji – czyli jak zapanować na chaosem komunikacyjnym. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017 nr 4(27).