Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


PROGRAM WYDARZENIA

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/WKotmdqrcGhYyvBJ2Liczba miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.