Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Stacjonarne zawodowe studia magisterskie

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia II stopnia)