Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Termin rozpoczecia nowej edycji studiów podyplomowych - początek kwietnia 2019 r.

Termin składania dokumentów: do 31 marca 2019 r. 

Zgłoszenia (podanie) proszę wysyłać pocztą elektroniczną.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=43

Harmonogram na I semestr