Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Informujemy, że przy wystarczającej liczbie chętnych możliwe jest uruchomienie studiów w listopadzie 2018 r.

Termin składania dokumentów: do 31 października 2018 r. 

Zgłoszenia (podanie) proszę wysyłać pocztą elektroniczną.