Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Plany zajęć dla studiów stacjonarnych

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia licencjackie:

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa studia licencjackie:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia magisterskie uzupełniające:

Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych

Studia pierwszego stopnia (licencjackie):

  Terminy zjazdów w roku akademickim 2016/2017

Plan zajęć dla studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

III semestr