Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Plany zajęć dla studentów studiów stacjonarnych

Architektura informacji:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia licencjackie:

Informacja w instytucjach e-społeczeństwa studia licencjackie:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia magisterskie uzupełniające:

Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych

Studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające):

  Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018

  • ZJAZDY

Plan zajęć dla studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Rok akademicki 2017/2018