Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Historii Książki i Bibliotek

Pokój: 309

e-mail: jaroslaw.pacek@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • źródła informacji w środowisku cyfrowym
 • technologie informacyjne
 • filozoficzne aspekty teorii informacji
 • terminologia naukowa
 • zarządzanie informacją i wiedzą

Działalność dydaktyczna:

 • Informacja dziedzinowa
 • Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne
 • Źródła informacji

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komitet Techniczny nr 242, ds. Informacji i Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • Rada Naukowa Biblioteki Narodowej (w kadencji 2011-2017)

Wybrane publikacje:

 1. Pacek J.: Pola 336, 337 i 338 w formacie MARC 21. „Bibliotekarz”, 2017, nr 2, s. 4-7.
 2. Pacek J.: Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna”. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2016, nr 1, s. 95-107.
 3. Pacek J.: Pole semantyczne książki. „Przegląd Biblioteczny” 2015, nr 4, s. 546-562.
 4. Pacek J.: Pole semantyczne książki w tekstach normalizacyjnych i prawnych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2015, nr 4.
 5. Pacek J.: Bibliografia w XXI wieku. W: Bibliologia i informatologia. Pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2011, s. 267-279.
 6. Pacek J.: Problemy rejestracji dokumentów sieciowych. W: Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa, 23-24 października 2008. Warszawa 2010, s. 146-173.
 7. Pacek J.: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa, 2010.
 8. Pacek J.: Dokument czy zasób? Zmiany terminologii nauki o informacji. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, nr 4, s. 20-24.
 9. Pacek J.: Uwolnić informację! „Folia Bibliologica” 2009, s. 7-24.
 10. Pacek J.: Bibliografia 2.0. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1, s. 35-44.