Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: joanna.wrobel@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • sztuka organizowania informacji i jej wizualizacja
 • nowe technologie i social media
 • współpraca i nowe technologie w edukacji osób dorosłych

Działalność dydaktyczna:

Wybrane publikacje:

  1. Rola i znaczenie imprimatur w procesie wydawniczym książki katolickiej – wybrane problemy. W: Biuletyn EBIB 2007, nr 10.
  2. Promocja książki wydawców katolickich w Polsce na podstawie analizy zawartości „Gościa Niedzielnego” (1992-2007). W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik: materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Pod redakcją Radosława Gazińskiego. T. IV. Szczecin: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2008, s. 89-100 (Seria Bibliotekarza Zachodniopomorskiego).
  3. Analiza obecności książki katolickiej na polskim rynku wydawniczym na podstawie statystyki Biblioteki Narodowej. W: Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów. Pod redakcją Tomasza Kruszewskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2009, s. 185-211.
  4. Informacja o książce w tradycyjnych i cyfrowych zasobach bibliotek kościelnych. W: „Fides” Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2012, nr 1, s. 97-114.
  5. Promocja wydawców książki katolickiej podczas krajowych imprez wystawienniczych. W: „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2013, t. 46, z. 2, s. 453-462.