Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok I - dr Anna Matysek

Rok II - dr Hanna Langer

Rok III - dr Marta Nadolna-Tłuczykont

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - dr Karol Makles

Rok II - dr Beata Żołędowska-Król

Studia stacjonarne: informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Rok I - dr Małgorzata Gwadera

Rok II - dr Izabela Swoboda

Rok III - dr hab. Jacek Tomaszczyk

Studia niestacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok II - dr Jolanta Szulc

Rok III - dr Agnieszka Gołda