Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok I - dr Lucyna Sadzikowska

Rok II - dr Anna Matysek

Rok III - dr Hanna Langer

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - dr Agnieszka Gołda

Rok II - dr Karol Makles

Studia stacjonarne: informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Rok I - dr Arkadiusz Pulikowski

Rok II - dr Anna Seweryn (dr Małgorzata Gwadera)

Rok III - dr Izabela Swoboda

Studia niestacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok III - dr Jolanta Szulc

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - dr Karol Makles