Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok I - dr Karol Makles

Rok II - dr Lucyna Sadzikowska

Rok III - dr Agnieszka Bangrowska

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - dr Hanna Langer

Rok II - dr Agnieszka Gołda


Studia stacjonarne: informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Rok II - dr Arkadiusz Pulikowski

Rok III - dr Małgorzata Gadera

Studia stacjonarne: architektura informacji

Rok I - dr Anna Matysek

Studia niestacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - dr Jolanta Szulc

Rok II - dr Karol Makles