Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo
studia I stopnia - licencjackie

Studia dla miłośników tradycyjnej książki drukowanej i elektronicznej oraz dla entuzjastów uporządkowanych zasobów informacji cyfrowej.

Czytaj »

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo
studia II stopnia - magisterskie

Studia dla osób zainteresowanych organizacją i udostępnianiem informacji w postaci tradycyjnych kolekcji bibliotecznych, jak i w formie zasobów cyfrowych.

Czytaj »

Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Czytaj »

Architektura informacji
studia I stopnia - licencjackie

Studia łączące technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi.

Czytaj »