Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia I stopnia - licencjackie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia przygotowują do pracy w...

Czytaj »

Studia II stopnia - magisterskie - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dwuletnie studia magisterskie...

Czytaj »

Studia I stopnia - licencjackie
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Przygotowanie do pracy w administracji, biznesie, instytucjach kultury i nauki...

Czytaj »