Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia I stopnia - licencjackie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia dla miłośników tradycyjnej książki drukowanej i elektronicznej oraz dla entuzjastów uporządkowanych zasobów informacji cyfrowej.

Czytaj »

Studia II stopnia - magisterskie - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dwuletnie studia magisterskie...

Czytaj »

Studia I stopnia - licencjackie
Architektura informacji

Studia łączące technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi.

Czytaj »