Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Śląskiego pogłębiły moją wiedzę z zakresu literatury polskiej i powszechnej. Zajęcia z tego zakresu wydobywały całe bogactwo słów i znaczeń z nienajłatwiejszej przecież literatury średniowiecznej i renesansowej. Fascynującą przygodą okazała się także historia polskich dziejów bibliograficznych, z interesującymi postaciami Joachima Lelewela i Karola Estreichera. Wspominam też cudowny spór między Profesorami, dotyczący kształcenia postawy młodego bibliotekarza, który można sprowadzić do pytania – czy bibliotekarz ma być kelnerem czy cenzorem? Dla mnie osobiście, do tej pory nierozstrzygnięty.

Oprócz pasjonujących wykładów studia to dla mnie przede wszystkim ludzie, z którymi miałam przyjemność studiować. Inteligentni, żądni wiedzy i nowych doświadczeń. Spotykam ich często podczas swojej pracy zawodowej i stwierdzam z radością, że pomimo „wintydżowych peseli” został w nas ten sam głód wiedzy, nowych doświadczeń i stawiania sobie wysoko poprzeczki, okraszony serdecznością i ogromnym poczuciem humoru.

Mgr Dagmara Miłek,
Kierownik Zespołu w Max Elektronik SA


Kończąc szkołę średnią nie byłam jeszcze w pełni zdecydowana na kierunek studiów – wahałam się między nauczaniem początkowym i bibliotekoznawstwem. Trudno było podjąć decyzję, zdałam się na los… W ostatniej chwili zgłosiłam się na egzaminy wstępne, których nie zdałam… Problem sam się rozwiązał – pozostało zdać egzaminy wstępne na bibliotekoznawstwo, co uczyniłam „śpiewająco”.  Studia były czasem przygody i pracy, nie było łatwo, ale robiłam to co sobie zaplanowałam – dużo czytałam, a to najważniejsze. Otrzymałam wszechstronne akademickie wykształcenie humanistyczne, a zajęcia pozwoliły mi rozwijać pasje i zainteresowania. Studia stały się podstawą, bazą do rozwoju zawodowego. Pracuję w bibliotece szkolnej, a więc z dziećmi i młodzieżą, ale i z dorosłymi (pracownicy szkoły, rodzice, społeczność lokalna, nauczyciele bibliotekarze z innych szkół). Odnoszę swoje małe i duże sukcesy zawodowe, sprawiam, że biblioteka jest centrum szkoły. Wyboru nie żałuję!

Mgr Iwona Müller, doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych,
Zespół Szkół Handlowych w Katowicach

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej były moim naturalnym wyborem. Nie sądziłam jednak, że sprawią mi tyle przyjemności. Kilkaset godzin spędzonych wspólnie z bibliotekarzami — zarówno tymi pracującymi w bibliotekach szkolnych, specjalistycznych  i publicznych, jak również z osobami, które swoją przyszłość wiążą z tym zawodem potraktowałam jako swoistą wymianę cennych doświadczeń. Z szacunkiem i uznaniem myślę też o wykładowcach starających się łączyć rolę mentorów i partnerów. Bardzo cenię sobie możliwość dyskusji, która wpływała tu na atrakcyjność i dynamikę zajęć.

Aneta Satława,

kierownik Działu Promocji Biblioteki Śląskiej


Studia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dały mi konkretną wiedzę, a także umożliwiły poszerzenie i pogłębienie tej wiedzy. Ukierunkowały mnie również na wszechstronne poszukiwania w nowoczesnych źródłach informacji.

Z własnego doświadczenia wiem, a także z szerokich kontaktów zawodowych i towarzyskich, że absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej mają prace w swoim zawodzie i w pokrewnych profesjach i że są poszukiwanymi, cenionymi i szanowanymi pracownikami.

W pracy są kreatywni, otwarci i kompetentni, a co najważniejsze zdobyta wiedza podczas studiów sprawia, że szybko, sprawnie i skutecznie uczą się nowych zadań i odważnie podejmują wszelkie wyzwania.

Ukończenie tych studiów gwarantuje dobre podstawy kierunkowego wykształcenia i szanse na ciekawą pracę w branży bibliotecznej, informatycznej i placówkach kulturalno-oświatowych.

Bogumiła Warząchowska,
Kierownik Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego