Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


poniedziałek-piątek

9.00–15.00

soboty zjazdowe

9.00–15.00