Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wspólnie z innymi jednostkami katowickiej części Wydziału Filologicznego, zaprasza studentów kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz informacja w instytucjach e-społeczeństwa (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Rekrutacja obejmuje wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) oraz w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: poniedziałek 9 kwietnia 2018 r.
Kompletną dokumentację należy złożyć w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej (pokój 13 na parterze) do czwartku 5 kwietnia 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego odbędzie się w czwartek 22 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali 013. Poprowadzą je pracownicy Biura Programu Erasmus UŚ.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ w IBiIN UŚ – dr Anna Seweryn: anna.seweryn@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, w tym zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów studentów na studia lub praktyki za granicą, dostępne są na stronie: erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow.

erasmus_plus