Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wspólnie z innymi jednostkami katowickiej części Wydziału Filologicznego, zaprasza studentów kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz informacja w instytucjach e-społeczeństwa (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018. Rekrutacja obejmuje wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) oraz w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP).

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: wtorek 28 marca 2017 r.
Kompletną dokumentację należy złożyć w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej (pokój 13 na parterze) do piątku 24.03.2017 r.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ w IBiIN UŚ – dr Anna Seweryn: anna.seweryn@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, w tym zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów studentów na studia lub praktyki za granicą, dostępne są na stronie: erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow.

erasmus_plus