Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Sekretariat Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
prowadzi dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty A i B,
w godzinach 10.00 - 14.00

Dziekanat Wydziału filologicznego
prowadzi dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych (pokoje 108 i 109)
w soboty A i B, w godzinach 10.00 - 14.00.