Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Cytbin to bibliograficzna baza danych, obejmująca artykuły z wybranych krajowych czasopism z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Są to:

  • Bibliotekarz,
  • Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej,
  • Przegląd Biblioteczny,
  • Roczniki Biblioteczne,
  • Zagadnienia Informacji Naukowej.

Wejście do bazy   Więcej informacji

Opisy bibliograficzne rejestrowanych dokumentów są rozszerzone o informacje o publikacjach cytowanych, zamieszczanych w bibliografiach załącznikowych i/lub w przypisach bibliograficznych.

CYTBIN jest bazą zorientowaną na cele dydaktyczne, którymi są zapoznawanie studentów z bieżącą literaturą oraz z metodami kontroli prawidłowości opisu bibliograficznego. Baza danych tworzona jest wspólnym wysiłkiem studentów, pracowników i doktorantów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Do bazy wprowadzany jest pełny opis bibliograficzny wszystkich dokumentów cytujących (artykuły i recenzje), uzupełniony tytułem w języku angielskim, abstraktami w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi (polskie i angielskie) i symbolem klasyfikacji tematycznej (klasyfikacja przejęta z bazy LISA z myślą o możliwości przyszłej współpracy) oraz opisem publikacji cytowanych (wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, rozdziały książek, materiały konferencyjne, szara literatura oraz dokumenty inne). Dzięki angielskim tytułom, streszczeniom i słowom kluczowym informacja o tym co dzieje się w polskim bibliotekoznawstwie i informacji naukowej może trafić na szersze forum. Tak zaprojektowany zestaw elementów opisu publikowanych prac stwarza w porównaniu z klasycznymi bazami bibliograficznymi dodatkowe możliwości wyszukiwania zgodnych z potrzebami użytkowników informacji.

Opracowaniem rekordów zajmują się przede wszystkim studenci II roku studiów dziennych, na zajęciach z Organizacji i metod działalności informacyjnej.