Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Informacja dla słuchaczy nowej edycji studiów podyplomowych

3-semestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe (licencjat) dowolnego kierunku i zamierzają przekwalifikować się oraz uzyskać podstawy do pracy w zawodzie bibliotekarza.

Informujemy, ze została przdłużona rekrutacja na Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Termin składania dokumentów: do 16 grudnia 2017 r.  

Rozpoczęcie nowej edycji planowane jest na  listopad 2017 r.!!!

Harmonogram na I semestr jest dostępny na stronie IBiIN.

Więcej informacji zob. Charakterystyka

Charakterystyka

Siatka zajęć od 2017 r. [PDF]

Wysokość opłat za studia

Generowanie indywidualnego konta bankowego do dokonywania opłaty za studia podyplomowe