Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Informacja dla słuchaczy nowej edycji studiów podyplomowych

3-semestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe (licencjat) dowolnego kierunku i zamierzają przekwalifikować się oraz uzyskać podstawy do pracy w zawodzie bibliotekarza.

Rozpoczęcie nowej edycji planowane jest na październik 2017 r.

Termin składania dokumentów: do 30 września 2017 r.  

Więcej informacji zob. Charakterystyka

Charakterystyka

Siatka zajęć od 2015 r. [PDF]

Wysokość opłat za studia

Generowanie indywidualnego konta bankowego do dokonywania opłaty za studia podyplomowe