Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Informacja dla słuchaczy nowej edycji studiów podyplomowych

3-semestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe (licencjat) dowolnego kierunku i zamierzają przekwalifikować się oraz uzyskać podstawy do pracy w zawodzie bibliotekarza.

Rozpoczęcie nowej edycji planowane jest na 18 listopad 2017 r.

Termin składania dokumentów: do 18 listopada 2017 r.  

Harmonogram na I semestr bedzie dostępny na stronie IBiIN 13.11.2017 r.

Więcej informacji zob. Charakterystyka

Charakterystyka

Siatka zajęć od 2017 r. [PDF]

Wysokość opłat za studia

Generowanie indywidualnego konta bankowego do dokonywania opłaty za studia podyplomowe