Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok I - Antonina Kozieł

Rok II - Martyna Tymkiewicz

Rok III - Zuzanna Piecowska

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - Karolina Żuk

Rok II - Adriana Piechota

Studia stacjonarne: architektura informacji

Rok I - Magda Pokrywka

Studia stacjonarne: informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Rok II -

Rok III - Daniel Arndt

Studia niestacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia pierwszego stopnia:

Rok II

Rok III