Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok I - Justyna Cieślik

Rok II - Karolina Żuk 

Rok III - Joanna Tokarczyk

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - Marlena Kwartnik

Rok II - Karolina Zajmała

Studia stacjonarne: informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Rok I - Angelika Wiensz

Rok II - Kamil Podolski

Rok III - Klaudia Grzegorczyk

Studia niestacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia pierwszego stopnia:

Rok II

Rok III