Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

Rok I - Martyna Tymkiewicz

Rok II - Zuzanna Piecowska

Rok III - Karolina Żuk 

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Rok I - Adriana Piechota

Rok II - Marlena Kwartnik

Studia stacjonarne: informacja w instytucjach e-społeczeństwa

Rok I - Daniel Żak

Rok II - Daniel Arndt

Rok III - Kamil Podolski

Studia niestacjonarne: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia pierwszego stopnia:

Rok II

Rok III