Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Studia stacjonarne

studia licencjackie
studia magisterskie

Czytaj »

Studia niestacjonarne

studia licencjackie
studia magisterskie

Czytaj »

Studia podyplomowe

Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Czytaj »

Studia doktoranckie

Czytaj »

Regulamin studiów

Czytaj »

Jakość kształcenia

Czytaj »