Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: justyna.adamus@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • współczesne problemy informacji i dokumentacji
 • zarządzanie dokumentacją elektroniczną
 • informacja archiwalna
 • informatyzacja administracji publicznej
 • języki informacyjno-wyszukiwawcze

Działalność dydaktyczna:

 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze
 • Informacja publiczna
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Instytucje systemu administracyjnego

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy ISKO PL

Wybrane publikacje:

 1. Adamus-Kowalska J.: Zarządzanie dokumentacją elektroniczną i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dla przyszłych pokoleń według zaleceń specyfikacji MoReq2 Komisji Europejskiej. W: Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych. Red. A. Januszko-Szakiel. Kraków 2013 s. 59-70.
 2. Adamus-Kowalska J.: Zastosowanie klasyfikacji funkcjonalnej w zarządzaniu aktami i informacji archiwalnej. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2011 nr 1 s. 33-43.
 3. Adamus-Kowalska J.: System informacji archiwalnej w Polsce. Historia, infrastruktura, standardy i metody. Katowice 2011.
 4. Adamus J.: Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy. W: Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes, W. Babika i R. Frączek. Katowice 2011 s. 208-215.
 5. Adamus-Kowalska J.: Zarządzanie dokumentacją elektroniczną we współczesnych archiwach. W: Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. E. Zięby. Poznań 2010 s. 305-318.
 6. Adamus-Kowalska J.: Standard tworzenia i opisu dokumentów elektronicznych dla potrzeb systemu informacji archiwalnej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010 nr 3 s. 31-36.
 7. Adamus-Kowalska J.: Informacja archiwalna w zagadnieniach dydaktycznych informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wzajemne powiązania archiwistyki i bibliotekoznawstwa. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010 nr 2 s. 31-36.
 8. Adamus J.: Metadane w archiwizacji dokumentów elektronicznych. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2009 nr 2 (94) s. 13-28.
 9. Adamus J.: System informacji archiwalnej w Polsce. Projektowanie języka klasyfikacji dokumentów elektronicznych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008 nr 3 s. 20-30.
 10. Adamus J.: Archiwizacja i dobre zarządzanie dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008 nr 4 s. 3-8.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.