Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Jubileusz 40-lecia Instytutu

Krajowy Kongres Kultury Książki

Pożytki i szkody płynące z lektury

Jubileusz prof. dr hab. Ireny Sochy