Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Jubileusz 40-lecia Instytutu

Krajowy Kongres Kultury Książki

Pożytki i szkody płynące z lektury

Jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Ireny Sochy

Konferencja i jubileusz prof. dr hab. Danuty Sieradzkiej

Wielka Liga Czytelników 2018