Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: anna.matysek@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • architektura informacji
 • normalizacja bibliologii i informatologii
 • otwarta nauka
 • wyszukiwanie informacji

Działalność dydaktyczna:

 • Infobrokerstwo
 • Wyszukiwanie informacji
 • Ocena i selekcja informacji
 • Projektowanie i tworzenie baz danych

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; sekretarz od 2012 r.
 • Polski Komitet Normalizacyjny - KT 242 ds. Informacji i dokumentacji; 
 • International Society for Knowledge Organization

Wybrane publikacje:

 1. Architektura informacji w piśmiennictwie zagranicznym 1982-2018 : analiza ilościowa. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2018 nr 2 s. 88-111.
 2. Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych. "Nowa Biblioteka" 2017 nr 4 s. 53-68.
 3. Publikowanie czasopism otwartych z wykorzystaniem oprogramowania open source. „Nowa Biblioteka” 2015 nr 1 s. 33-45.
 4. Standardization in Library and Information Science in selected European countries. AIP Conference Proceedings 1644, 91 (2015); http://dx.doi.org/10.1063/1.4907822
 5. Normalizacja europejska w zakresie informatologii. Katowice 2014.
 6. Normalizacja terminologii informacji naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2013 nr 3 s. 12-17.
 7. Dokumenty normalizacyjne w Internecie. „Przegląd Biblioteczny” 2013 nr 3 s. 311-325.
 8. Źródła informacji normalizacyjnej – typologia i charakterystyka.„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2011 nr 4 s. 14-22.
 9. Matysek A., Tomaszczyk J.: Systemy zarządzania treścią. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009 nr 1-2 s. 35-44.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.