Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: renata.fraczek@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • systemy informacyjne
 • specjalistyczne źródła informacji
 • metody ilościowe w nauce

Działalność dydaktyczna:

 • Bazy danych w Internecie
 • Systemy informacyjne
 • Ilościowe metody badania informacji
 • Warsztaty cyfrowych źródeł informacji
 • Organizacja zasobów cyfrowych
 • Organizacja i metody działalności informacyjnej

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej - wiceprezes
 • Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy ISKO PL
 • Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Wybrane publikacje:

 1. Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue. Edited by J. Gwioździk, T. Maciąg, In collaboration with I. Pietrzkiewicz, R. Frączek. Katowice 2015.
 2. Frączek R.: Konferencje naukowe poświęcone tematyce informacji naukowej.„Zagadnienia Naukoznawstwa” 2014 z. 2, s. 155-166.
 3. Frączek R.: Zagadnienia metod ilościowych na łamach materiałów konferencyjnych Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 1, s. 66- 68..
 4. Frączek R.: Działalność informacyjna instytutów badawczych po 2010 r. Wybrane aspekty. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 2-3, s. 108-117.
 5. Frączek R.: Bibliometria w międzynarodowych bazach danych. Wybrane aspekty.„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 4, s. 82-86.
 6. Frączek R.: Stare druki w bazach danych – wybrane aspekty. „Biblioteca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2013 nr 4, s. 115-145.
 7. Frączek R., Swoboda I.: Współpraca w zakresie tworzenia i udostępniania źródeł informacji. W: Bibliotekarstwo. pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 463-480.
 8. Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja: perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes, W. Babika i R. Frączek. Katowice 2011.
 9. Frączek R., Swoboda I.: Wpływ nowych technologii na przemiany w pracy współczesnych bibliotek szkół wyższych. W: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania. pod red. Ireny Sochy. Katowice 2010., s. 46-94.
 10. Frączek R.: Contemporary academic libraries vs. distance teaching. W: Visnik Ľvivs’kogo universitetu. Seriâ knigoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informacijni tehnologii. 2010, vip. 5, s. 178-185.
 11. Frączek R.: Wpływ Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (IINTE) na rozwój nauki o informacji. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych : prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Pod red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 51-84.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.