Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: arkadiusz.pulikowski@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • wyszukiwanie informacji
 • zachowania informacyjne
 • digitalizacja informacji
 • czasopisma elektroniczne, baza Arianta

Działalność dydaktyczna:

 • Wyszukiwanie informacji w Internecie
 • Digitalizacja zasobów informacyjnych
 • Projektowanie i tworzenie serwisów internetowych
 • Podstawy nauki o informacji
 • Technologia informacyjna
 • Seminarium licencjackie

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • International Society for Knowledge Organization

Sprawowane funkcje:

 • Z-ca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych (2008-2011)

Wybrane publikacje:

 1. Pulikowski A.: Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2015 nr 1 s. 59–70.
 2. Pulikowski A.: Wyszukiwanie informacji w Internecie. Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa 2013 s. 449-462.
 3. Pulikowski A.: Abstrakt ustrukturalizowany jako sposób na uporządkowanie informacji o treści publikacji i rozszerzenie możliwości wyszukiwawczych.Prezentacja na konferencję "XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej". Zakopane 20-23.09.2011.
 4. Pulikowski A.: Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro. Warszawa 2013 s. 81-91.
 5. Pulikowski A.: Udział dokumentów elektronicznych i drukowanych w pracy studentów kierunków humanistycznych i ścisłych. Referat na konferencję "Zarządzanie informacją w nauce". Katowice 2010.
 6. Drabek A., Pulikowski A.: Możliwości wykorzystania bazy "Arianta" na przykładzie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch-Reizes i Wiesława Babika. Katowice 2010 s. 145-154.
 7. Pulikowski A.: Przyszłość książki i bibliotek w świetle wyników badań nad elektronicznym papierem. W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektroniczne. Pod red. K. Migonia i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2009 s. 361-369.
 8. Pulikowski A.: Odsyłacze do zasobów internetowych na stronach WWW polskich bibliotek publicznych. Funkcje, rodzaje i dopasowanie do potrzeb użytkowników. W.: ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Nr 5 [płyta CD]. Red. M. Kocójowa. Kraków 2008.
 9. Pulikowski A.: Elektroniczna ksiażka na elektronicznym papierze. Czy to już zmierzch ery druku?. W.: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych Red. H. Ganińska. Poznań 2008 s. 152-165.
 10. Pulikowski A.: Kryteria oceny dokumentów wyszukiwanych w Internecie. W.: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice 2007 s. 120-129.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.