Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: izabela.swoboda@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • automatyzacja procesów bibliotecznych
 • ilościowe metody badania informacji (bibliometria i naukometria)
 • organizacja, metody i narzędzia działalności informacyjnej
 • organizacja wiedzy w systemach wyszukiwania informacji
 • zarządzanie informacją i wiedzą w dziedzinie zdrowia

Działalność dydaktyczna:

 • Ilościowe metody badania informacji
 • Organizacja i metody działalności informacyjnej
 • Podstawy nauki o informacji
 • Systemy biblioteczne
 • Warsztaty cyfrowych źródeł informacji

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • International Society for Knowledge Organization

Wybrane publikacje:

 1. Swoboda I.: Jakość informacji. W: Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Red. naukowa S. Cisek i A. Januszko-Szakiel. Warszawa 2015, s. 238-259.
 2. Swoboda I.: Zarządzanie informacją i wiedzą w dziedzinie zdrowia. Biblioteki ośrodków regionalnych Światowej Organizacji Zdrowia. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 4, s. 71-89.
 3. Swoboda I.: Zarządzanie informacją i wiedzą w dziedzinie zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia i jej programy wspierające rozwój informacji naukowej w medycynie i zdrowiu publicznym. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 2-3, s. 33- 58.
 4. Seweryn A., Swoboda I.: Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014 nr 1, s. 3-20.
 5. Swoboda I.: Systemy biblioteczne - w kierunku integracji dostępu do informacji.Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa 2013.
 6. Seweryn A., Swoboda I.: CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. 2013 [Dostęp: 30.08.2013]. Materiały konferencyjne EBIB nr 24. Dostępny w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/42.
 7. Swoboda I.: Dostęp do zasobów informacyjnych Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia ze stron WWW polskich bibliotek medycznych. W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika, przy współpr. R. Frączek. Katowice 2010, s. 155-164.
 8. Swoboda I.: Rozwój działalności informacyjnej w zakresie medycyny w Polsce.„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010 nr 3, s. 9-27.
 9. Frączek R., Swoboda I.: Dokumenty elektroniczne w OPAC-ach bibliotek polskich.„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009 nr 4, s. 30-37.
 10. Swoboda I.: Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w kształtowaniu działalności informacyjnej w zakresie medycyny. „Przegląd Biblioteczny” 2007 z. 3, s. 366-382.
 11. Swoboda I.: Źródła naukowej informacji medycznej. W.: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych: prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak. Katowice 2007, s. 263-282.
 12. Swoboda I.: Organizacja działalności informacyjnej w zakresie medycyny w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej” 2006 nr 2, s. 5-12.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.