Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

Pokój: 308

e-mail: tkat1970@o2.plkatarzyna.taluc@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • dzieje książki i prasy dla dzieci i młodzieży
 • dzieje książki i prasy na Śląsku
 • aspekty komunikacji w sieci
 • aspekty metodologii badań bibliologicznych

Działalność dydaktyczna:

 • edytorstwo książki dziecięco-młodzieżowej
 • współczesny rynek książki dziecięco-młodzieżowej
 • metody badawcze nauk humanistycznych
 • komunikacja społeczna

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polska Akademia Nauk. Odział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka (członek)

Sprawowane funkcje:

 • Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa od 01.03.2010 do 30.09.2011 r.
 • Wicedyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej od 01.10.2010 do 30.09.2015

Wybrane publikacje:

 1. Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, K. Tałuć. Katowice 2014.
 2. Czytanie Korczaka. Książki, bohaterowie, postawy Pod red. K. Tałuć. Katowice 2013.
 3. Gwadera M., Tałuć K.: Edukacja medialna i informacyjna. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa 2013, s. 565-583.
 4. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989. T. 3. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, K. Tałuć. Katowice 2013.
 5. Tałuć K.: Horror w tekstach dla młodego odbiorcy (rekonesans badawczy). W: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań. Pod red. B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2013, s. 41-54.
 6. Tałuć K.: Internet jako narzędzie popularyzacji wiedzy o Januszu Korczaku. W: Czytanie Korczaka. Książki, bohaterowie, postawy. Pod red. K. Tałuć. Katowice 2013, s. 167-181.
 7. Tałuć K.: Obszary wolności słowa. Niezależna polska prasa młodzieżowa z lat 80. XX wieku (rekonesans badawczy). W: „Stare” i „nowe” - czasopisma dla dzieci i młodzieży. Pod red. B. Olszewskiej, E. Łuckiej- Zając. Opole 2013, s. 233-249.
 8. Tałuć K.: Polityka kulturalna wojewódzkich organów PZPR w latach 1976-1990 (na przykładzie instytucji życia kulturalnego województwa katowickiego). W: „Nie należy dopuszczać do publikacji”. Cenzura w PRL. Pod red. G. Gzelli, J. Gzelli. Toruń 2013, s. 183-194.
 9. Tałuć K.: „Naszą bronią jest wolne słowo”. Niezależna produkcja wydawnicza w województwie katowickim w latach 1976-1990. Katowice 2009.
 10. Tałuć K.: Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus — pierwsze pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu literackiego. Katowice 2002.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.