Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Zarządzania Informacją

Pokój: 311

e-mail: jacek.tomaszczyk@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • organizacja i udostępnianie terminologii
 • zarządzanie informacją własną
 • nadmiar informacji i jego wpływ na procesy kognitywne

Działalność dydaktyczna:

 • terminologia bibliologii i informatologii
 • terminologia bibliologii i informatologii w języku angielskim
 • informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną
 • projektowanie i tworzenie baz danych
 • społeczeństwo informacyjne (e-społeczeństwo)
 • kierunki badawcze w informatologii

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • International Society for Knowledge Organization
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

Sprawowane funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Wybrane publikacje:

  1. Tałuć K., Tomaszczyk J.: Percepcja tekstu w formie drukowanej i elektronicznej. „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2018 vol. 56 nr 1 s. 77-95.   
  2. Tomaszczyk J.: Metodyka tworzenia i ewaluacji cyfrowych narzędzi indywidualnego zarządzania informacją. W: Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska 2017, s. 209-222.
  3. Tomaszczyk J.: Terminologia w komunikacji naukowej. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. A. Pulikowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017, s. 383-393.
  4. Tomaszczyk J.: Angielsko-polski słownik. W: Nauka o informacji. Red. W. Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016, s. 691-694.
  5. Tomaszczyk J.: Model systemu informacji terminologicznej. Katowice 2014.
  6. Tomaszczyk J.: Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii. „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2014 vol. 52 nr 1 s. 67-79.
  7. Tomaszczyk J.: Mapa tematów jako system reprezentacji wiedzy. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro. Warszawa 2013, s. 389-400.
  8. Tomaszczyk J.: Nauczanie angielskiego języka specjalistycznego informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012 nr 1 s. 44-54.
  9. Gębołyś Z., Tomaszczyk J.: Library Codes of Ethics Worldwide. Anthology. Berlin 2012.
  10. Tomaszczyk J.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą.„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010 nr 3 s. 28-35.

  Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.