Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

Pokój: 314

e-mail: agnieszka.golda@us.edu.plszkaba@interia.pl

Zainteresowania badawcze:

 • historia i teoria bibliografii, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego
 • informacja regionalna
 • obsługa informacyjna mniejszości narodowych i etnicznych

Działalność dydaktyczna:

 • Bibliografia i inne źródła informacji
 • Etyka w działalności bibliotecznej i informacyjnej
 • Specjalne grupy użytkowników
 • Tradycyjne źródła informacji
 • Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi
 • Źródła informacji w pracy redaktora i edytora

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Komitet Techniczny nr 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
 • Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach

Sprawowane funkcje:

 • Redaktor naczelny kwartalnika „Nowa Biblioteka”
 • Opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców
 • Członek jury ogólnopolskiej Nagrody im. Adama Łysakowskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (do 2013 roku)
 • Członek redakcji czasopisma „Bibliotheca Nostra” (do 2010 roku)

Wybrane publikacje:

 1. Bajor A.: Tygodniki diecezjalne biskupa Teodora Kubiny w dwudziestoleciu międzywojennym. "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" 2015 nr 1, s. 105-120.
 2. Bajor A.: O. Mariana Pirożyńskiego przestrogi i zalecenia czytelnicze. "Nasza Przeszłość" 2014 t. 122, s. 87-105.
 3. Bajor A.: Terapeutyczna funkcja literatury pięknej na przykładzie „Niedzieli” (1926-1939). "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" 2014 nr 3, s. 126-135.
 4. Bajor A.: Metoda typograficzna w pracach bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego. „Nowa Biblioteka" 2013 nr 1, s. 37-50.
 5. Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek). Pod red. M. Jarczykowej i A. Bajor. Katowice 2012.
 6. Wizje bibliotek i bibliotekarstwa. Pod red. A. Bajor. Katowice 2011.
 7. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy." 2010 nr 3-4, Archiwa i archiwalia. Red. numeru A. Bajor.
 8. Komunikacja w bibliotece : wybrane zagadnienia. Pod red. A. Bajor i D. Palecznej. Katowice 2009.
 9. Bajor A.: Z zagadnień form bibliografii : monografia bibliograficzna. Warszawa 2005.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.