Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej

Pokój 308

e-mail nadolna@vp.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura dla dzieci i młodzieży (jej dzieje i współczesność)
 • zagadnienia współczesnego rynku książki i prasy dla młodego odbiorcy
 • kultura czytelnicza Polaków
 • książka dla młodego czytelnika w Internecie
 • cenzura

Działalność dydaktyczna:

 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Współczesny rynek książki dziecięco-młodzieżowej
 • Czytelnictwo
 • Literatura popularna
 • Młody odbiorca w Internecie

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego

Sprawowane funkcje:

 • Opiekun roku na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo 

Wybrane publikacje

 1. Nadolna-Tłuczykont M.: Czasopisma dla dzieci wydawnictwa Egmont Publishing (1990-2015). W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia XIII. Pod red. W. M. Kolasy. Kraków 2015, s. 230-243.
 2. Nadolna-Tłuczykont M.: Czytelnicza fascynacja kryminałami na podstawie wybranych powieści Marka Krajewskiego. W: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX i XXI wieku. Pod red. J. Chamery-Nowak, D. Jarosza. Warszawa 2015, s. 747-764.
 3. Heska-Kwaśniewicz K., Nadolna-Tłuczykont M.: Książka harcerska. Od zapomnienia do przypomnienia. W: Literatura dla dzieci i młodzieży. Tom 4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, K. Tałuć. Katowice 2014, s. 56-73.
 4. Nadolna-Tłuczykont M.: Wznowienia książek z dwudziestolecia międzywojennego. W: Literatura dla dzieci i młodzieży. Tom 4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, K. Tałuć. Katowice 2014, s. 286-294.
 5. Nadolna-Tłuczykont M.: Książki dla dziewcząt na peerelowskich listach „purgacyjnych”. W: Historia – Pamięć - Tożsamość w edukacji humanistycznej. Tom 2: Literatura i kultura. Pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko. Kraków 2013, s. 151-165.
 6. Nadolna-Tłuczykont M.: Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia). Katowice 2013.
 7. Nadolna-Tłuczykont M.: Próby przywrócenia pisarzy dwudziestolecia przez prywatnych wydawców w drugiej połowie lat czterdziestych. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989) Tom 3. Pod red. K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć. Katowice 2013,  s. 30-37.
 8. Gajownik S., Nadolna M.: Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie. W: Gustaw Morcinek - w 120-lecie urodzin. Pod red. J. Lyszczyny. Katowice 2012, s. 141-147.
 9. Nadolna M.: Co zrobić z „Ogniwem” Janiny Broniewskiej. Trudne pamiątki po socu w literaturze dla młodego odbiorcy. W: Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia. Pod red. Z. Budrewicz. Kraków 2012, s. 201-207.
 10. Nadolna M.: Lęk przed książkami o Lwowie. W: Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, S. Gajownik. Katowice 2012, s. 111-121.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.