Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Zakład Bibliotekoznawstwa

pokój 309

e-mail: mgeborska@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

 • języki informacyjno-wyszukiwawcze, opracowanie rzeczowe
 • e-learning, gamifikacja i formuła social learning
 • media transmisyjne, protokoły komunikacyjne, konfiguracja interfejsów sieciowych
 • prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • modele bibliotek promujących książkę dziecięcą

Działalność dydaktyczna:

 • Media społecznościowe
 • Rzeczowe opracowanie dokumentów
 • Techniki uczenia się i zapamiętywania
 • Zarządzanie zbiorami
 • Bibliotekarstwo praktyczne
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką
Materiały dydaktyczne/kursy e-learningowe dostępne na platformie http://el.us.edu.pl/wf/user/profile.php?id=2788

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
 • Przynależność do nieformalnej grupy MeetIT (od 2012 roku)
 • Współpraca z GIODO oraz prowadzenie szkoleń jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Udział w projektach Biblioteki Narodowej, t.j. Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz oraz Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

Wybrane publikacje:

 1. Gęborska M.: Bariery w procesie planowania – prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją. „Nowa Biblioteka” 2014, nr 1, s. 33-59. Dostępny online: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/nowa-biblioteka_1_14.pdf
 2. Gęborska M.: Proza fantastycznonaukowa w PRL. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T.4. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, 158-175
 3. Gęborska M.: Laureaci nagród państwowych w okresie PRL. W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T.3. Pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 190-218.
 4. Gęborska M.: Opracowania ogólne i encyklopedyczne, słowniki, informatory, nauka o książce. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013.
 5. Gęborska M.: Bibliografia czasopism i innych wydawnictw ciągłych. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013.
 6. Gęborska M.: Indeks osobowy. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013.
 7. Gęborska M.: Indeks przedmiotowy. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013.
 8. Gęborska M.: Dekada e-learningu w Polsce. „Bibliotheca Nostra” 2012, nr 4 (30), s. 10-27. Dostępny online: http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/e-learning-w-bibliotece/
 9. Gęborska M.: Książka czy komputer? Czyli o wyborach bohaterów literackich i stereotypie książki w literaturze dla dzieci i młodzieży XXI wieku. „Nowa Biblioteka” 2011, nr 2, s. 41-58.
 10. Recenzje i sprawozdania w czasopismach, takich jak „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, „Bibliotheca Nostra”, „Nowa Biblioteka”.

Więcej publikacji w Bibliografii Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego.