Wykształcenie i praca zawodowa
Mgr Maria Żmigrodzka z domu Sołdrowska, ur. 1931 w Częstochowie, nauczycielka, profesor szkoły średniej, publicystka.

Wykształcenie
 • 1950 egzamin dojrzałości w katolickim Gimnazjum i Liceum „ Nauka i Praca” w Częstochowie
 • 1953 absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 • 1958 magisterium filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Praca zawodowa
 • 1953 – 1991 nauczycielka języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich Częstochowy
Działalność organizacyjna
 • do r. - 1949 Związek Harcerstwa Polskiego
 • 1981 – 1992 Klub Inteligencji Katolickiej
 • 1980 – 1992 NSZZ „Solidarność”
Praca w harcerstwie
Maria Żmigrodzka
Stopień: wędrowniczka
Przyrzeczenie harcerskie: 1948 r.

 • współzałożycielka i przyboczna odrodzonej po wojnie XX Częstochowskiej Żeńskiej Drużyny Harcerek (CŻDH) im. Wandy Chmurskiej przy Gimn. i Lic.„Nauka i Praca” w Częstochowie (1946 1949);
 • członek drużyny drużynowych przy Komendzie Żeńskiego Hufca Harcerek w Częstochowie;
 • kwatermistrzyni i oboźna (dwukrotnie) podobozu Częstochowskiego Żeńskiego Hufca Harcerek w Leśnicach k. Lęborka (1948) i w Zahutyniu k. Sanoka (1949);
 • uczestniczka kursu drużynowych w Zakopanem (25 XII – 6 I 1949);
 • członek chóru harcerskiego przy Hufcu ZHP w Częstochowie;
 • autorka wielu artykułów o tematyce harcerskiej w prasie miejscowej i ogólnopolskiej
Odznaczenia i nagrody
 • Nominacja na profesora szkoły średniej (1972)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1975)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986)
 • Nagroda Kuratora Okręgu Szkolnego w Katowicach (1995)
 • Odznaka Honorowa PCK IV stopnia (1969)
 • Odznaka Honorowa PCK III stopnia (1985)
 • Nagroda Wojewody Częstochowskiego (1998)
 • Krzyż 85-lecia Harcerstwa Ziemi Częstochowskiej (1996)
 • Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla hufca ZHP Częstochowa”(2008)
Publikacje
Książki
 1. Wychowanie dla człowieczeństwa.150 opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, Częstochowa, wyd. I 1955 (współautorstwo z Marią Czają), i II wyd. rozszerzone, t. 1-3,Częstochowa 2000.
 2. Świadcząc Boże Miłosierdzie: apostolska droga ks. Edmunda Boniewicza SAC, Częstochowa 1994 (2 wydania).
 3. Bóg jest Miłosierdziem (rozważania Ks. E. Boniewicza) Częstochowa 1995.
 4. Pani Fatimska na Wschodzie. Wspomnienia kapłana.(ks. Edmunda Boniewicza SAC ) Częstochowa 1999.
 5. Czas to miłość - wybór wypowiedzi, myśli i modlitewnych rozważań Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Częstochowa 2001.
 6. Wybrali Polskę, Radom 2003.
 7. Jak uczyć się Polski, Wrocław 2004.
 8. Na polskich drogach, Wrocław 2009.
 9. W imię prawdy, Wrocław 2014.
Artykuły w czasopismach
       Publikacje na tematy literackie, historyczne, patriotyczne i harcerskie w prasie religijnej i niezależnej, jak „Niedziela”(od 1981 r. około 270 artykułów); „List do Pani” (od IX 2003 sto kilkadziesiąt art.); ”Nasz Dziennik”(1998 – 2005), „Gazeta Solidarna” (1998 – 2000), „Apostoł Miłosierdzia Bożego” - łącznie ponad 100 tekstów.
UWAGA: Maria Żmigrodzka, mieszkająca w Częstochowie, nie ma żadnego związku, poza zbieżnością imion i nazwisk, z prof. Marią Żmigrodzką (1922 – 2000) ur. w Piotrkowie Trybunalskim, historykiem i krytykiem literatury, członkiem PZPR w latach 1949 – 1989, sekretarzem POP PZPR w Instytucie Badań Literackich (IBL) i współpracowniczką prof. Marii Janion.